Heeft u als gemeente, provincie of waterschap doelstellingen voor het verduurzamen van uw GWW-projecten? Dan biedt Dubotool u de oplossing! Dubotool is speciaal ontworpen om de milieukundige duurzaamheid als gunningscriterium meetbaar mee te nemen in aanbestedingen.

Dubotool is een vereenvoudigde beoordelingstool voor het bepalen van de duurzaamheid van materialen, producten en werkwijzen die in de GWW-sector worden toegepast. In Dubotool worden de belangrijkste milieuthema’s meegenomen en gewogen. Dit zijn de thema’s die gezamenlijk voor 90% of meer het milieuprofiel van een GWW-project bepalen. Dubotool is gebruiksvriendelijk en voor iedere opdrachtgever en aannemer toepasbaar. Hierdoor is de tool eveneens geschikt voor minder omvangrijke projecten. 

In Dubotool wordt de duurzaamheid van een project bepaald door:

  1. De CO2-uitstoot van de productie tot en met het in het werk aanbrengen van materialen / producten (in LCA termen A1 t/m A5).
  2. De uitstoot van stoffen bij de productie van de materialen / producten die effect hebben op de menselijke gezondheid.
  3. De circulariteit van de aan te brengen en af te voeren materialen / producten.
  4. De emissies van fijn stof en stikstof (NOx) van de in te zetten transportmiddelen en mobiele werktuigen (Euroklasse, Stageklasse)
“De gemeente heeft een voorbeeldfunctie in het maatschappelijk verkeer. Uitgangspunt van de gemeente is dan ook dat duurzaam wordt ingekocht.”
Inkoopbeleid Gemeente Culemborg
“De waardering voor duurzaamheidsoplossingen vormt, waar mogelijk en passend, een substantieel deel van de totale waardering.”
Inkoop- en aanbestedingsbeleid Provincie Utrecht
“Lokale ondernemers zullen worden uitgedaagd om zich positief te onderscheiden op de beleidsdoelen duurzaamheid, innovatie en social return.”
Inkoopbeleid gemeente Den Haag
“In de aanbestedingsstukken en in de te sluiten overeenkomst worden duurzaamheidscriteria opgenomen.”
Inkoopbeleid gemeente Dronten
“Flink inzetten op duurzaamheid” en “Werk maken van duurzaam inkopen”
Nota Inkoop gemeente Utrecht