Provincie-Gelderland

Provincie Gelderland

Vergelijking van de duurzaamheid van verschillende verhardingen voor een vrijliggend fietspad (2015). Resultaat: bij een gebruiksperiode van meer dan 30 jaar van het fietspad zijn geschakelde betonplaten verreweg het beste wat betreft duurzaamheid en kosten.

Enschede

Gemeente Enschede

Aanbesteding rioolvervanging in een wijk (2016). De inschrijvers kwamen met verrassende aanpassingen op het standaard RAW-bestek. Resultaat: de goedkoopste aanbieding gaf een aanmerkelijke verbetering van de duurzaamheid, waaronder meer dan 50% reductie CO2 ten opzichte van standaard RAW bestek.

Den Haag

Gemeente Den Haag

2018 – 2019 Kadeverbetering op diverse locaties in de stad.

2017 – 2019 Aanbesteding rioolvervanging. Inmiddels zijn 8 projecten met vervanging van de riolering in wijken in Den Haag met de Dubotool verduurzaamd.

2017 Aanbesteding 3-jarig asfaltcontract. De inschrijvers kwamen met aanmerkelijk duurzamere keuzes voor het toe te passen asfaltpakket.

2016 Afweging milieueffecten geluidswerend asfalt ten opzichte van de extra kosten in een straat in Den Haag.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

2019 Aanbesteding asfaltcontract

2018 Aanbesteding kadeverbetering Schermer

2017 Aanbesteding baggerwerkzaamheden, verbetering boezemkade, aanleg boostergemaal

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden

2017 Aanbesteding dijkverbetering. 

Gemeente Zwijndrecht​

Gemeente Zwijndrecht​

2018 Aanbesteding asfaltcontract. 

Gemeente Alkmaar

Gemeente Alkmaar

2019 Aanbesteding asfaltcontract

Gemeente Bunschoten

Gemeente Bunschoten

2019 Vervanging 4 km buitenwegen