Provincie-Gelderland

Provincie Gelderland

Vergelijking van de duurzaamheid van verschillende verhardingen voor een vrijliggend fietspad (2015). Resultaat: bij een gebruiksperiode van meer dan 30 jaar van het fietspad zijn geschakelde betonplaten verreweg het beste wat betreft duurzaamheid en kosten.

Enschede

Gemeente Enschede

Aanbesteding rioolvervanging in een wijk (2016). De inschrijvers kwamen met verrassende aanpassingen op het standaard RAW-bestek. Resultaat: de goedkoopste aanbieding gaf een aanmerkelijke verbetering van de duurzaamheid, waaronder meer dan 50% reductie CO2 ten opzichte van standaard RAW bestek.

Den Haag

Gemeente Den Haag

2018 – 2022 Aanbesteding kadeverbetering op diverse locaties in de stad.

2017 – 2022 Aanbesteding rioolvervangingen. Inmiddels zijn 20 projecten met vervanging van de riolering in wijken in Den Haag met de Dubotool verduurzaamd.

2017, 2020 en 2022 Aanbesteding 3-jarig asfaltcontract. De inschrijvers kwamen met aanmerkelijk duurzamere keuzes voor het toe te passen asfaltpakket

2016 Afweging milieueffecten geluidswerend asfalt ten opzichte van de extra kosten in een straat in Den Haag

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

2019 Aanbesteding asfaltcontract

2018 Aanbesteding kadeverbetering Schermer

2017 Aanbesteding baggerwerkzaamheden, verbetering boezemkade, aanleg boostergemaal

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden

2017 Aanbesteding dijkverbetering. 

Gemeente Zwijndrecht​

Gemeente Zwijndrecht​

2018 Aanbesteding asfaltcontract. 

Gemeente Alkmaar

Gemeente Alkmaar

2019 Aanbesteding asfaltcontract

Gemeente Bunschoten

Gemeente Bunschoten

2019 Vervanging 4 km buitenwegen

Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn

2019/2020 Aanbesteding asfaltcontract

logo-provincie-flevoland

Provincie Flevoland

2018/2019 Aanbesteding aanleg asfaltweg

Staatsbosbeheer​

Staatsbosbeheer

2020 Aanbesteding vervanging bruggen en kaden in natuurgebieden in Midden-Holland